Skip to content

Projekt Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – pamiętamy!

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie:

Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 –  pamiętamy!

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli  województwa śląskiego. Jego głównym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

    Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

    Skip to content