Skip to content

Program Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniżej i wypełnienie ankiety:

Zespół naukowy Fundacji Polskiej Akademii Nauk, jako Partner realizowanego przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego realizowanego na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki, prowadzi diagnozę mającą na celu dostarczenie niezbędnej wiedzy do stworzenia modeli wsparcia, które docelowo mają pomóc nauczycielom i psychologom szkolnym wspierać uczniów w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, jaką jest m.in. pandemia COVID-19. W sierpniu również na terenie woj. mazowieckiego i lubelskiego realizowane jest badanie pilotażowe, którego celem jest wystandaryzowanie opracowanych formularzy diagnostycznych i przygotowanie do głównego badania, które zostanie zrealizowane na terenie całego państwa we wrześniu i październiku bieżącego roku. Badanie obejmie wsparciem nie tylko uczniów i nauczycieli, ale także rodziców uczniów, którzy mierzą się z psychologicznymi skutkami pandemii. Realizacja programu potrwa do końca 2021 r.

Od wyników działań pilotażowych zależy prawidłowe dobranie metodyki do badania głównego, które pomoże w dalszej perspektywie opracować adekwatne modele wsparcia dla dzieci, młodzież i rodziców, a kadrę nauczycieli, pedagogów i psychologów wyposażyć w efektywne narzędzia zapobiegania psychologicznym następstwom pandemii COVID-19 w środowisku szkolnym. Poniżej przesyłam informacje dot. planowanego badania. Proszę o potraktowanie sprawy jako priorytetowej.

Dostęp do ankiety: Respondenci wypełniają ankietą przygotowaną wyłącznie w systemie LimeSurvey. Dostęp do ankiety następuję po kliknięciu przesłanego linku. Niedopuszczalne jest dostarczanie ankiety w innej formie niż elektroniczna. 

Pragnę zaznaczyć, że wypełnienie ankiety przez grupę docelową jest w pełni dobrowolne i służy wyłącznie celom naukowym. Zakończenie pilotażu diagnozy planowane jest na 27 sierpnia 2021 r.

Ankieta dla uczniów szkół ponadpodstawowych: https://ankiety.uksw.edu.pl/index.php/236383?lang=pl

Ankieta dla rodziców: https://ankiety.uksw.edu.pl/index.php/418533?lang=pl

Ankieta dla specjalistów: https://ankiety.uksw.edu.pl/index.php/948135?lang=pl

Ankieta dla nauczycieli: https://ankiety.uksw.edu.pl/index.php/159331?lang=pl

    Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

    Skip to content