Skip to content

Podsumowanie staży uczniów ZSME w Portsmouth

17129_Logotypy_POKL_UE_kolor-1Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dziś dobyło się również spotkanie podsumowujące staże naszych uczniów w Wielkiej Brytanii. Cele zostały osiągnięte: doświadczenie zdobyte, kontakty nawiązane, propozycje pracy na wakacje lub na stałe – są. Znajomość języka angielskiego z pewnością lepsza niż przed wyjazdem – ale też większa świadomość swoich braków w tym zakresie… Cóż „wiem, czego nie wiem” to już początek mądrości.

Uczestnicy odebrali certyfikaty i materiały wspierające naukę angielskiego – gratulujemy i życzymy dobrych efektów stażu (finansowych także)!

    Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

    Skip to content