Skip to content

ZSME Posts

Stypendium szkolne dla młodzieży

O stypendium szkolne dla młodzieży zamieszkałej na terenie Bytomia mogą sie ubiegac osoby, których dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 456 zł netto. Wnioski na stypendium można pobrać w pokoju pedagog (409, II piętro). Wypelnione wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w tym samym pokoju do dnia 14.09.2012.

  Zebrania z rodzicami

  W środę 5 września o godz. 17.00 odbywają się zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych Technikum i ZSZ. Zebrania z rodzicami uczniów pozostałych klas Technikum i ZSZ odbędą się w środę 12 września o tej samej porze.

   Inauguracja roku szkolnego

   Inauguracja roku szkolnego 2012/2013 będzie miała miejsce w poniedziałek 3 września w auli ZSME. 09.00 – dla uczniów klas II, III i IV ZSME, 10.00 – dla uczniów klas pierwszych ZSME, 15.00 – dla sluchaczy Technikum Uzupełniającego i Szkoły Policealnej.

    Konferencja Rady Pedagogicznej

    Konferencje Plenarne Rady Pedagogicznej odbędą się w piątek 31 sierpnia według następującego harmonogramu: 10.00 – sala 309 – Technikum nr 4, 10.00 – sala 306 – ZSMS, 11.30 – sala 306 – ZSME.

     Skip to content