Skip to content

Organizacja zajęć w mechaniku/samochodówce

Informacje dla Rodziców i Uczniów:

tylko dla uczniów klasy trzeciej Szkoły Branżowej I stopnia: od 18 maja w naszej szkole prowadzone są zajęcia z praktycznej nauki jazdy (szczegóły ustalone są z uczniami tej klasy)

– od 18 maja na terenie szkoły prowadzone będą zajęcia rewalidacyjne (uczniowie i rodzice zostali powiadomieni – w zajęciach uczestniczą zainteresowani)

– od 25 maja do 29 maja uczniowie klasy trzeciej Technikum nr 3 mogą dokończyć praktykę miesięczną w zakładzie pracy (szczegóły ustalone są z uczniami klasy; ew. prosimy o kontakt z wychowawcą)

– od 25 maja do 5 czerwca nasi tegoroczni maturzyści mogą uczestniczyć w konsultacjach przedmaturalnych na terenie szkoły (terminy ustalają nauczyciele w porozumieniu z abiturientami – informacja o datach i ilościach godzin konsultacji zostanie przesłana do zainteresowanych przed 25 maja)

– od 1 czerwca wszyscy mający taką potrzebę uczniowie mogą uczestniczyć w dobrowolnych konsultacjach z wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Harmonogram konsultacji zostanie ogłoszony do 29 maja.

Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa zgodnie z przepisami dot. stanu epidemii.

Między innymi przed wejściem na teren szkoły zostanie sprawdzona temperatura, obowiązują maseczki i rękawice; dp dyspozycji są również w szkole środki dezynfekcyjne. Nieprzestrzeganie powyższych zasad spowoduje brak zezwolenia na wejście lub nakaz opuszczenia terenu szkoły.

dr Ireneusz Szpara
dyrektor ZSME w Bytomiu

    Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

    Skip to content