Skip to content

Olimpiada Mechanika

30.09.2022 (piątek)

  1. W Olimpiadzie uczestniczą wszystkie klasy pierwsze.
  2. O 8.50 klasy pierwsze spotykają się w auli szkoły pod opieką nauczycieli mających w tym czasie zajęcia z tymi klasami.
  3. Przebieg i zasady olimpiady zostanie przedstawiony przez organizatora w auli szkoły.
  4. Przez cały czas trwania imprezy opiekę nad klasami pierwszymi sprawują wymiennie nauczyciele mający w tym dniu lekcje z tymi klasami.
  5. Zakończenie Olimpiady nastąpi około godziny 13.30 (pasowanie na ucznia, nagrody i grochówka)
  6. Po zakończeniu klasy pierwsze zostają zwolnione do domu.

Harmonogram przejść klas na poszczególne dyscypliny

A – Sztafeta z oponami/tor przeszkód (dolna sala gimn.)

B – Slalom w oponie (górna sala gimn.)

C – Wymiana koła na czas (plac przy garażu)

D – Rzut wałem korbowym (trawnik pod drzewem)

E – Trzymanie opony na czas (korytarz przy wejściu)

F – Rozpoznawanie marek/modeli samochodów (sala 103)

1TS1:  A, F, C, D, E, B

1TS2:  B, A, D, E, F, C

1TT:   C, B, E, F, A, D

1A:     D, C, F, A, B, E

1C:     E, D, A, B, C, F

1K:     F, E, B, C, D, A Za kolejne pkt. Olimpiady odpowiada mgr. inż. S. Śnietka wraz z klasą 4TS

OLIMPIADA

    Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

    Skip to content