Skip to content

Nowe miejsca praktyk dla naszych uczniów!

Miło nam poinformować, że mamy sukces: uczniowie klasy trzeciej  Technikum nr 3 w zawodzie technik mechanik będą odbywać praktykę zawodową od 04.04-29.04.2016 w firmie Węglokoks Kraj Ruch Bobrek. Praktyka zawodowa jest zgodna z kwalifikacją – montaż i obsługa maszyn i urządzeń w nauczanym zawodzie, rozszerzoną o przedmiot maszyny i urządzenia górnicze.

Zajęcia będą prowadzone na powierzchni kopalni w warsztatach mechanicznych, jak i odbędą się zjazdy na dół w warsztatach na podszybiu, w celu  zapoznania się z podjęciem przyszłej pracy w tym zawodzie w zakładzie górniczym. Opiekę nad uczniami będą sprawować uprawnieni pracownicy kopalni przyuczając uczniów do  wykonywania napraw maszyn i urządzeń  górniczych.

Nasi uczniowie będą mogli wykazać się dyscypliną i zaangażowaniem w pracę –  a przyszłości mogą realizować swoją karierę zawodową w górnictwie.

    Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

    Skip to content