Skip to content

grono pedagogiczne

Dyrektor szkoły: dr Ireneusz Szpara

Wicedyrektor szkoły: mgr Katarzyna Grabowska

Kierownik: mgr inż. Aldona Hanke

Zastępca kierownika: mgr Arkadiusz Krawczyk

 

Nauczyciele ZSME:

mgr Bazan Grzegorz                        historia / wiedza o społeczeństwie

mgr Ciepłak Anna                             język angielski

mgr Dziąsko Zenon                          wychowanie fizyczne

mgr Giertyczka Katarzyna             język niemiecki

mgr inż. Hanke Aldona                 przedmioty zawodowe

mgr Heidenreich Krystian          wychowanie fizyczne

mgr inż. Hetmańczyk Tomasz   przedmioty zawodowe

mgr Dominik Gałkiewicz              religia, historia

mgr Jendryka Mirosława            język polski

mgr Kawka Aniela                          matematyka

mgr Krawczyk Arkadiusz            matematyka / użytkowanie komputer

mgr Łuczyńska Lidia                      biologia /  chemia

mgr Marzec Anna                            pedagog

mgr Mateja Rafał                              przedmioty zawodowe

Milewski Mieczysław                     nauka jazdy

mgr inż. Nowak Jerzy                    przedmioty zawodowe

mgr inż. Rubin Zygmunt              przedmioty zawodowe

mgr Smok Ewa                                  język angielski

mgr Smyła Mirosław                     wychowanie fizyczne

mgr inż. Susek Barbara                 przedmioty zawodowe

dr Szpara Ireneusz                          język polski, informatyka

inż Śnietka   Sebastian                   przedmioty zawodowe

mgr Tumiłowicz-Dylong Beata     j.angielski

mgr  Wąż Agnieszka                      matematyka

mgr Wiśniewska Ewa                     bibliotekarz/wiedza o kulturze/podstawy przedsiębiorczości

mgr inż. Patryk Wiśniowski          przedmioty zawodowe

mgr Wołczyk Andrzej                   nauka jazdy

mgr Zaczyk Marcin                        wychowanie fizyczne

 

inż. Stanisław Chaj                         przedmioty zawodowe

mgr Cieślińska Małgorzata           j. polski

mgr Barbara Fajer                          bezpieczeństwo i higiena pracy

mgr inż. Mirosław Habraszka       przedmioty zawodowe

mgr Marzena Jagoda                     j. polski

mgr Bogdan Kotowski                   muzyka

mgr Cecylia Kuś                               biblioteka

mgr Małgorzata Michalik              geografia

mgr Aleksandra Opara                 przedmioty zawodowe

mgr inż. Andrzej Pilchowski         przedmioty zawodowe

mgr Joana Sitek                              geografia

mgr Jarosław Treter                      historia

mgr Wojciech Słota                        religia

mgr inż. Grażyna Tomkowicz        informatyka

mgr Małgorzata Ziomber              przedmioty zawodowe

 

Skip to content