Skip to content

Nauczanie zdalne w mechaniku/samochodówce od 26 X

Uwaga – zmiany odnośnie praktyk i zajęć praktycznych w kolejnych postach!

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 X 2020 zmieniającym rozporządzenie w spr. czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w wyniku ogłoszenia całego terenu Polski jako strefy czerwonej informuję, że:

– od 26 października br. wszystkie klasy przechodzą na kształcenie na odległość (zdalne) na dwa tygodnie od 26 X do 8 XI lub do czasu wyjścia Bytomia ze strefy czerwonej

– obowiązuje nauczycieli i uczniów praca zdalna/na odległość z wykorzystaniem Office365/Teams zgodnie z planem lekcji w godzinach jak w planie lekcji

– lekcja w nauczaniu zdalnym to 30 minut; wydłużeniu ulegają przerwy pomiędzy lekcjami, obowiązuje termin rozpoczęcia lekcji

– zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się bez zmian: stacjonarnie. Zajęcia praktyczne to zajęcia widoczne na naszym planie lekcji (opublikowanym na stronie www, nie w aplikacji) bez numeru sali i nazwiska nauczycieli. Decyzję odnośnie formy zajęć ostatecznie podejmie dyrektor BOE/CKP. W przypadku zmian będziemy informować na bieżąco.

– zajęcia u pracodawców i zajęcia prowadzone przez Cech Rzemiosł Różnych w Bytomiu: pozostają bez zmian – stacjonarne. Decyzję podejmie ostatecznie pracodawca lub Cech Rzemiosł Różnych. W przypadku pytań prosimy o kontakt z kierownikiem zajęć praktycznych w naszej szkole p. Aldoną Hanke (telefon/dziennik elektroniczny)

– zajęcia rewalidacyjne prowadzone są także jako zdalne/na odległość

– młodzież do 16 roku życia nie może przemieszczać się bez rodziców w godzinach 8-16.

 

dr Ireneusz Szpara

dyrektor ZSME w Bytomiu

    Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

    Skip to content