Skip to content

Matura 2014 – egzamin wewnętrzny

Matura 2014 – Informacja dla maturzystów oraz absolwentów przystępujących do egzaminu ustnego z języka polskiego:

Do 7 kwietnia 2014r. należy  dostarczyć do p. Teresy Kurek, podpisaną imieniem i nazwiskiem, bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu.

Złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego.

    Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

    Skip to content