Skip to content

Latająca miotła Baby Jagi

25 stycznia 2013 roku w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu odbył się Konkurs Wiedzy Ogólnolotniczej dla szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego.

Patronat nad konkursem objęli: Prezydent Miasta Bytomia, Śląski Kurator Oświaty, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze z siedzibą w Pyrzowicach, Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowowschodniej przy Politechnice Śląskiej w Katowicach, Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP oddział Śląski w Katowicach.

Konkurs zaszczycili swoja obecnością: wiceprezydent Bytomia pani Aneta Latacz, reprezentanci  Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego – dyrektor Techniczny Stanisław Brol oraz szef marketingu Piotr Adamski, przedstawiciel Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP ppłk nawig Mieczysław Kowalczyk, przedstawiciel Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowowschodniej przy Politechnice Śląskiej prof. nawig. Andrzej Fellner, który był przewodniczącym jury.

Po uroczystym otwarciu konkursu i wysłuchaniu „Marszu Lotników” uczestnicy odpowiadali na  pytania przygotowane przez członka Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Józefa Tworka. Pytania dotyczyły następujących dziedzin wiedzy lotniczej: meteorologii, nawigacji, ruchu lotniczego, frazeologii lotniczej w języku angielskim, historii lotnictwa, budowy płatowca, napędów lotniczych ora rozpoznawania samolotów ze zdjęć.

Zwyciężyła drużyna uczniów z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu – Technikum nr 4, drugie miejsce zajęli uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr5 w Bytomiu, trzecie miejsce zajęli uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach.

W konkursie brały także udział drużyny uczniów  Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie, Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku Białej oraz Zakładu Doskonalenia Zawodowego-Technikum Lotnicze w Katowicach.

Uroczystość zakończyło wręczenie nagród, które sponsorowały: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowowschodniej przy Politechnice Śląskiej oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu.

Każda drużyna otrzymała także stylizowaną   „latającą miotłę Baby Jagi” – symbol konkursu.

Imprezą towarzyszącą konkursowi była wystawa pamiątek po świętej pamięci płk Stanisławie Bochniaku- pilocie 308 Dywizjonu Myśliwskiego w Anglii oraz kolekcji wyposażenia wysokościowego pilotów myśliwskich byłego 39 plmOPK.

Wszyscy uczestnicy wyrazili chęć powtórzenia zmagań konkursowych za rok – Serdecznie zapraszamy!

                                           Józef Tworek SSLW RP

    Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

    Skip to content