Skip to content

Komunikat dla kandydatów

Uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu (Nr XXIV/335/12) z dnia 22 lutego 2012 r. utworzono

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych
z siedzibą w Bytomiu przy pl. Jana III Sobieskiego 1,
który zacznie funkcjonować 1 września 2012 r.

W skład zespołu szkół wchodzą:

 • Technikum nr 4,
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3.

Kierunki kształcenia realizowane obecnie w Technikum nr 4 (ZSEE) oraz Technikum nr 3 i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3 funkcjonujących w ramach Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych będą kontynuowane w nowym zespole szkół. Nowy zespół szkół będzie kształcił w zawodach:

Technikum 4-letnie:

 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik mechanik,
 • technik awionik
 • technik teleinformatyk,
 • technik elektronik,
 • technik elektryk.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letnia:

 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • górnik eksploatacji podziemnej.

Dotychczasowe szkoły prowadzą wspólny nabór na rok szkolny 2012/2013.
Informacja o naborze na witrynach szkół:

www.zsms.bytom.pl i www.zsee.bytom.pl

 NOWA SZKOŁA, NOWA BAZA, NOWA JAKOŚĆ

  Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

  Skip to content