Skip to content

Instrukcja – jak zostać naszym uczniem krok po kroku

Link do logowania się kandydatów:

https://slaskie.edu.com.pl

JAK ZOSTAĆ UCZNIEM NASZEJ SZKOŁY
KROK PO KROKU:

tekst w pliku pdf

Od 11 maja do 23 czerwca 2020 r.

  1. Pod adresem http://slaskie.edu.com.pl znajdziesz elektroniczny system rekrutacji. Zarejestruj się, wybierz Technikum nr 3 lub Branżową Szkołę I stopnia nr 3
    im. G. Narutowicza w Bytomiu. Najbardziej interesujący Cię kierunek należy wybrać
    z pierwszym priorytetem.
  2. Przynieś do sekretariatu naszej szkoły wydrukowany wniosek (podanie) podpisany
    przez Ciebie i opiekuna prawnego.

od 26 czerwca do 30 czerwca 2020 r.

Przynieś do szkoły świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i  zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Wyniki na pewno będą dobre – gratulujemy!

13  lipca 2020 r.

W tym czasie nasza komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – oczywiście będziesz wśród uczniów naszych pierwszych klas!

Od 11 maja  do 14 lipca 2020 r.

Wtedy wydajemy  skierowania na badania lekarskie kandydatom z list przyjętych do naszej szkoły – czyli zapraszamy Cię na badania lekarskie (płaci szkoła ^_^).

od 13 lipca do 20 lipca 2020 r.

Potwierdź – prosimy Cię o to bardzo – wolę uczęszczania do naszej szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectw (jeśli oczywiście tego wcześniej nie zrobiłeś) i dostarcz zaświadczenia lekarskie.

21 lipca 2020 r.

Wtedy ogłaszamy listy kandydatów przyjętych (czyli Twoja lista) i nieprzyjętych do szkoły.

Od 22 lipca do 31 sierpnia 2020 r.

Nabór uzupełniający… ale radzimy zapisać się w pierwszym terminie ^_^

1 września 2020 r.

Witamy Cię serdecznie wśród nas i zapraszamy do wspólnej pracy i zabawy!
Dzięki za zainteresowanie naszą szkołą – i dzięki za zaufanie!

    Skip to content