Skip to content

Gorczycki antico e moderno

Festiwal Gorczycki antico e moderno organizowany jest od 4 do 12 października 2013 w Rozbarku. Aktualnie jest to dzielnica Bytomia, niegdyś jednak Rozbark był wsią przylegającą do miasta. Tu około roku 1665 urodził się wybitny kompozytor epoki późnego baroku ks. Grzegorz Gerwazy Gorczycki.

Proponowane festiwal ma na celu zaakcentowanie śląskich korzeni Gorczyckiego, który nie tylko się tu urodził, ale tu wychował i zdobył pierwsze nauki w szkole przyparafialnej. Stąd wyruszył na studia do Pragi (sztuki wyzwolone), a następnie do Wiednia, na studia teologiczne. Po ich ukończeniu zgłosił się do seminarium w Krakowie. Zawsze jednak utrzymywał stały kontakt z ziemią rodzinną.

Program festiwalu obejmował będzie dzieła wokalne i wokalno-instrumentalne patrona festiwalu, interesujące dzieła współczesne, film o Gorczyckim oraz wycieczkę Bytomsko-rozbarskimi śladami Gorczyckiego. Wśród wykonawców znajdą się: King Singers, Ensemble Peregrina, Camerata Silesia, Orkiestra Muzyki Nowej, Cantus Floridus, Parnassos czy Contento Core & Extempore.

Szczegóły dotyczące wejściówek, programu, warsztatów, wykładów i innych wydarzeń pojawią się na stronie www.gorczycki.org. Wstęp na koncerty w kościołach jest bezpłatny, ale konieczna jest rezerwacja miejsc.

W Muzeum Górnośląskim koncert odbędzie się 6 października 2013 o godz. 12.00. Zespół Parnassos (Martyna Pastuszka, Adam Pastuszka – skrzypce, Anna Katyńska ­ viola da gamba, Mariusz Bury – teorba, Urszula Jasiecka­Bury – organy/klawesyn) zaprezentuje muzykę świecką czasów Gorczyckiego. Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasie Muzeum.

Koncert ten jest próbą pokazania jak mogłaby brzmieć instrumentalna muzyka świecka Gorczyckiego. Do skonstruowania programu wybrane zostały jego lata studiów w Pradze (1678-1683) oraz Wiedniu (1683(?)-1689). W podobnym czasie przebywali tam i tworzyli Johann Heinrich Schmelzer oraz Johann Kaspar Kerll.

Schmelzer pełnił funkcję kapelmistrza na dworze Leopolda I w Wiedniu od roku 1679. Umarł jednak w Pradze, gdzie dwór przeniósł się w 1879 uciekając przed epidemią. Prawdopodobieństwo usłyszenia przez Gorczyckiego utworów Johanna Schmelzera jest tym większe, że po śmierci tego drugiego, jego syn, Anton Andreas Schmelzer, objął stanowisko „kompozytora baletów” na wiedeńskim dworze.

Johann Kaspar Kerll (1627-1693), organista i kompozytor, który był w Wiedniu podczas plagi i prawdopodobnie także podczas najazdu tureckiego. Mógł więc spotkać zarówno Gorczyckiego jak i Schmelzera. Wspólną postacią dla Schmelzera oraz Kerlla był cesarz Leopold I, którego Kerll był nadwornym organistą.

PROGRAM:

Johann Heinrich Schmelzer (1620­1680)

  • Sonata „Lanterly” a tre na dwoje skrzypiec, violę da gamba i bc
  • Sonata tertia na skrzypce i bc
Sonatina VI na dwoje skrzypiec i bc

Johann Kaspar Kerll (1627­1693)
Battaglia na klawesyn solo

Anton Andreas Schmelzer (1653­1701)
Sonata „Die Turkenslacht bei Wien 1683” na skrzypce i bc

Johann Kaspar Kerll (1627­1693)
Ricercata in Cylindrum phonotacticum transferenda

Johann Heinrich Schmelzer (1620­1680)

  • Sonata V na dwoje skrzypiec i bc
  • Sonata variazia a 2 na skrzypce, violę da gamba i bc

Johann Kaspar Kerll (1627­1693) – Sonata na dwoje skrzypiec, violę da gamba i bc

 

Czas trwania festiwalu: 4-12.10.2013 r.

Koncert w MGB: 6.10.2013, godz. 12.00

Miejsce: Sala Gorczyckiego, ul. W. Korfantego 34

Bilety: 10 zł

 Gorczycki antico e moderno

    Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

    Skip to content