Skip to content

Egzaminy z kwalifikacji sierpień-październik 2016

Uczniowie, którzy chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji sierpień-październik 2016, proszeni są o pobranie  deklaracji w sekretariacie uczniowskim (u pani Aleksandry Jasiewicz) wypisanie i złożenie w sekretariacie do dnia 4.04.2016.

Egzamin pisemny w sesji sierpień-październik 2016 odbędzie się w następujących terminach:

– część pisemna – 6.10.2016

– część praktyczna – od 16 sierpnia zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez OKE Jaworzno.

Kwalifikacje:

Zawód-górnik eksploatacji podziemnej -811101

M.11-Eksploatacja podziemna złóż.

 

Zawód- elektromechanik pojazdów samochodowych- 741203

M.12-Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

 

Zawód- mechanik  pojazdów samochodowych- 723103

M.18-Diagnozowanie i naprawa podzespołów  i  zespołów pojazdów samochodowych.

 

Zawód- technik pojazdów samochodowych- 311513

M.42-Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

 

Zawód- technik mechanik- 311504

M.44-organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

 

    Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

    Skip to content