Skip to content

Zajęcia w ZSZ w sobotę 27 października 2012 r.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2012/2013 dzień 2 listopada 2012 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przy czym zajęcia w Zasadniczej Szkole Zawodowej odpracowujemy dnia 27 października 2012 r. (sobota). Klasy Technikum nie odpracowują na podstawie stosownych przepisów.

W Centrum Kształcenia Praktycznego dzień 2 listopada 2012 r. (piątek) jest również dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zajęcia lekcyjne w ZSME 27 października 2012 r. w sobotę mają zatem uczniowie następujących klas według planu z piątku: 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c i 3c.

    Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

    Skip to content