Skip to content

Drogie kursy i zajęcia dodatkowe – bezpłatnie dla naszych uczniów!

Uwaga  uczniowie!

 Ogłaszamy nabór do projektu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej

KOMPETENTNY ABSOLWENT SZKOŁY ZAWODOWEJ

 Opis projektu:
Grupę docelową projektu stanowi 40 uczniów/c Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu.
Na program składają się:

 • organizacja dodatkowych zajęć z przedmiotów zawodowych,
 • wdrożenie współpracy z pracodawcami w organizacji staży zawodowych,
 • organizacja dodatkowych zajęć z matematyki oraz j. obcego ze szczególnym uwzględnieniem  ICT,
 • organizacja kursów umożliwiających uzyskanie dodatkowych kwalifikacji,
 • wdrożenie efektywnego programu doradztwa zawodowego,
 • doposażenie szkoły w nowoczesna bazę do nauczania przedmiotów zawodowych.

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 60 uczniów/c Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektonicznych w Bytomiu. Cel główny zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych określonych w następujący sposób:

 • rozwój umiejętności praktycznych związanych z kształceniem zawodowym poprzez organizację dodatkowych zajęć zawodowych oraz realizowane we współpracy z pracodawcami staże w okresie trwania projektu
 • nabycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych w okresie trwania projektu poprzez udział w zawodowych kursach kwalifikacyjnych
 • podniesienie wiedzy i umiejętności w obszarze wybranych kompetencji kluczowych poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych wykorzystujących ICT w procesie dydaktycznym
 • wdrożenie efektywnego programu doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez doposażenie BOE w nowoczesny sprzęt i materiały do nauki zawodu.
 • Działania zaplanowane w ramach projektu obejmują:
 • Dodatkowe zajęcia zawodowe przygotowujące do egzaminów zawodowych. Będą to następujące typy zajęć:
  – kwalifikacje zawodowe technika mechanika
  – kwalifikacje zawodowe technik pojazdów samochodowych
  – kwalifikacje elektromechanika pojazdów samochodowych
  – kwalifikacje zawodowe elektromechanika
 • Letnie płatne staże zawodowe dla 45 uczniów/uczennic,
 • Zajęcia pozalekcyjne rozwijające wybrane kompetencje kluczowe. Zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia z matematyki oraz z języka angielskiego,
 • Zawodowe kursu kwalifikacyjne. Zostaną zorganizowane następujące kursy kwalifikacyjne:

  – kurs „Operator obrabiarki CNC”,
  – kurs „Diagnostyka i naprawa wyposażenia elektrycznego pojazdu”,
  – kurs „Pomiar i regulacja zawieszenia samochodowego”,
  – kurs „Uprawnienia elektryczne SEP”,
  – kurs „Klimatyzacji samochodowej”,
  – kurs „Kierowca wózków widłowych”,
  – kurs „projektowania CAD/CAM”.

 • Program doradztwa zawodowego – każdy z uczniów objętych programem odbędzie indywidualne konsultacje.
 • Podniesienie jakości zajęć z przedmiotów zawodowych poprzez doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych w nowoczesny sprzęt .
 • ZGŁOSZENIA I INFORMACJE U PANI ROMANY KRZAK W POKOJU NR 207

  Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

  Skip to content