Skip to content

DOFINANSOWANIE FERII ZIMOWYCH

Zgodnie z pkt 7, 8, 9 Regulaminu dofinansowania załącznika do Zarządzenie nr 463 Prezydenta Bytomia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dofinansowania do wyjazdowego i stacjonarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i letnich” Wydział Edukacji podaje informacje będące podstawą działań w zakresie organizacji lub koordynacji wypoczynku zimowego oraz dofinansowania dla uczestników wypoczynku:

1/ wypoczynek wyjazdowy

 • dochód brutto na członka w rodzinie nie może przekraczać kwoty 840,- zł
 • stawkę dofinansowania określono w wysokości 21 zł /dzień (min. 6 dni wypoczynku)
 • dofinansowanie do wyp. wyjazdowego może być przyznane uczniowi w formie
 • jednorazowej tj.: na ferie zimowe lub na ferie letnie
 • dofinansowanie do wyp. wyjazdowego nie wyklucza możliwości otrzymania dofinansowania do wypoczynku stacjonarnego

2/ wypoczynek stacjonarny

 • dochód na członka w rodzinie nie ma znaczenia przy dofinansowaniu do tej formy wypoczynku
 • stawkę dofinansowania określono w wysokości 9 zł/dzień ( min. 5 dni wypoczynku)
 • dofinansowanie może być przyznane zarówno na ferie zimowe jak i letnie

Informację przekazała do publikacji: Marta Bonar-Tarnawa

  Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

  Skip to content