Skip to content

Badania COVID-19 – ankieta

Otrzymaliśmy prośbę Kierownika Zakładu Fizjoterapii
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach i Kierownikiem badań związanych z ograniczeniami wywołanymi
przez pandemię COVID-19.

Opis i ankieta poniżej.

Badania prowadzone są we współpracy z naukowcami na całym Świecie,
dlatego ich zakres nabiera bardzo ważnego dla świata wymiaru walki z
siedzącym trybem życia wśród dzieci i młodzieży obejmującym wszechobecne
w życiu młodego pokolenia urządzeń elektronicznych. Badania uzyskały
pozytywna zgodę Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach. Pandemia Covid-19 wpłynęła na ograniczenia z niej wynikające
aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV2.
Interesuje mnie czy ograniczenia mają związek ze zwiększeniem przez
dzieci aktywności z użyciem urządzeń elektronicznych oraz zmianami
nawyków zdrowotnych i jakie to będzie miało konsekwencje w niedalekiej
przyszłości.

Ankiety są anonimowe nie ma więc dodatkowej dokumentacji na wyrażanie
zgody na jej wypełnienie.
Ankiety kierowane są do dzieci i młodzieży na każdym poziomie edukacji:
1. przedszkolaki (wypełniają rodzice/prawni opiekunowie)
2. uczniowie szkół podstawowych (wypełniają rodzice z dzieckiem)
3. uczniowie szkół:liceum, technikum, szkoły branżowe (wypełniają
uczniowie).

ankieta dla nastolatków:

https://docs.google.com/forms/d/1O_orHiUH3htt433KuceVoPb9DBJqjslNZSRSJET8FYA/edit

Ankieta jest dobrowolna a jej anonimowość pozwala na uzyskanie
rzetelnych danych. Wyniki posłużą opracowaniom statystycznym i naukowym
celem zapoznania się z aktualną sytuacją epidemiczną i konsekwencjami
zdrowotnymi wynikającymi z ograniczeń.

Ankieta będzie prowadzona dwukrotnie 1 raz- aktualnie w okresie
ograniczeń oraz 2 raz w miesiącach październik/listopad 2020 – marzec
2021 (ankietę przygotuję i wyślę na 2 tygodnie wcześniej z pismem
przewodnim)
Ankieta jest kodowana – i sam wypełniający nadaje na ankietach kod w
celu porównania obu badań – liczę się tym, że nie wszyscy, którzy wezmą
udział w badaniu 1 podejmą go w badaniu 2. Każdy Wynik jest ważny.

Projekt zaplanowany jest na okres 2 lat.

Z wyrazami szacunku

Anna Brzęk

    Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

    Skip to content