Nowoczesne pracownie przedmiotowe

Duże, wygodne sale - w tym sala audytoryjna z projektorami i nagłośnieniem 7.1

Pracownie komputerowe

Nowoczesne pracownie komputerowe; Wi-Fi dla uczniów w całym budynku

Centrum multimedialne

Zawsze do dyspozycji uczniów ZSME - centrum multimedialne przy bibliotece szkolnej.

Kompleksowe wyposażenie

2 sale gimnastyczne, siłownia, samochody do nauki jazdy, strzelnica sportowa, świetne wyposażenie pracowni...

 

1981-2014 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Upłynęła w sobotę 13 grudnia kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce  w 1981 roku…

Wiele razy w ostatnich latach w dyskusji z uczniami trafiałem na temat patriotyzmu: z pytaniem czy warto pozostawać w kraju. Co odpowiedzieć w takiej rozmowie – może tylko: No cóż… nie uciekłem po ’81-szym, nie ucieknę i teraz…

  Dot.: organizacji wypoczynku w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015

  Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr 463 Prezydenta Bytomia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dofinansowania do wyjazdowego i stacjonarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i letnich” przekazuję informacje dotyczące zakresu podejmowanych przez szkołę działań w ramach organizacji lub koordynacji wypoczynku, a także wielkości finansowych w ramach udzielanego dofinansowania do ferii zimowych
  w roku szkolnym 2014/2015
  1/ wypoczynek wyjazdowy:

   Zebrania rodzicielskie 16 grudnia

   Zebrania z Rodzicami poświęcone m.in. przewidywanym ocenom śródrocznym odbędą się 16.12.2014 o godzinie godz. 17.00 w salach zgodnie z listą poniżej:

   1ts1 sala 404 – mgr inż. Aldona Hanke
   1ts2 sala 309 – mgr Aniela Kawka

    Przypomnienie dla zdających egzamin zawodowy

    Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
    zawodowe i w zawodzie mija 20.12.2014. Informacja szczególnie dotyczy absolwentów.

     Książki dla dzieci z Żytomierza

     Poniżej prośba Pani Naczelnik Wydziału Edukacji – zainteresowanych przekazaniem książek prosimy o kontakt z panią Lucyną Biegiesz (biblioteka szkolna).

     Serdecznie zachęcam i zapraszam do udziału w zbiórce książek dla dzieci z Żytomierza,
     organizowanej przez bytomskie środowisko artystyczne.

     Darowane egzemplarze, woluminy nie muszą być nowe, mogą być używane, lecz w dobrym stanie. Punktem odbiorczym darów jest sekretariat Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego p.116 – I piętro budynku na ul. Smolenia 35. Akcja potrwa do 10 grudnia 2014 r.
     Znając Państwa przedsiębiorczość, otwartość i dobre serce z góry dziękuję za zainteresowanie i szczodrość.

     Aldona Kopczyńska
     Naczelnik Wydziału Edukacji UM