Nowoczesne pracownie przedmiotowe

Duże, wygodne sale - w tym sala audytoryjna z projektorami i nagłośnieniem 7.1

Pracownie komputerowe

Nowoczesne pracownie komputerowe; Wi-Fi dla uczniów w całym budynku

Centrum multimedialne

Zawsze do dyspozycji uczniów ZSME - centrum multimedialne przy bibliotece szkolnej.

Kompleksowe wyposażenie

2 sale gimnastyczne, siłownia, samochody do nauki jazdy, strzelnica sportowa, świetne wyposażenie pracowni...

 

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

Zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego – 27 czerwca o 10tej w auli szkolnej.
Od 10.45 odbędą się spotkania z wychowawcami w salach.

  INFORMACJA DLA TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW

  Wyniki egzaminu i świadectwa maturalne będą do odbioru  w sekretariacie szkoły w dniu 27 czerwca 2014 roku od godz.13.00.

  Zdający, którzy zostali indywidualnie skierowani przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną na egzamin maturalny do innej szkoły, zgłaszają się po odbiór świadectwa dojrzałości (lub aneksu do świadectwa) do szkoły, w której przystąpili do egzaminu.

  Także 27 czerwca o godz. 9:00 uruchomiony zostanie na stronie www.oke.jaworzno.pl  Serwis dla maturzystów umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane przez dyrektorów szkół zdającym w lutym bieżącego roku.

   Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego z nich mają prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

  1. Część pisemna    – 26 sierpnia 2014 r.              (wtorek, godz. 9:00)

  2. Część ustna         – 25-29 sierpnia 2014 r.        (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół)

  Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 4 lipca br. Oświadczenia absolwenta o woli ponownego przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym (zał. 18).

   Życzymy Państwu satysfakcji z wyników egzaminów!

   Cross wiosenny oficjanie

   Poniżej oficjalne wyniki crossu:

   wyniki w pdf

   wyniki indywidualne

    Cross wiosenny – wyniki (nieoficjalne, ale…)

    25.06.2014 w Parku Miejskim odbył się Cross Wiosenny – 3600m.

    W zawodach wzięło udział 65 uczniów naszej szkoły oraz 104 uczniów z pozostałych szkół ponadgimnazjalnych Bytomia.

    2 miejsce zdobył Dawid Skorupski -1b2,

    4 miejsce zdobył Łukasz Białas -2b.

    Suma punktów za start uczniów szkół IVLO i ZSME jest taka sama – 52

    O zwycięstwie w tej kategorii zadecydował start nauczycieli:

     Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

     Harmonogram na dzień 27 czerwca 2014 r. (piątek):

     godz. 10:00 – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w auli Szkoły (górna sala gimnastyczna) dla uczniów wszystkich klas;

     godz. 10:45 – spotkania z wychowawcami i rozdanie świadectw w salach lekcyjnych;

     godz. 11:30 – konferencja plenarna Rady Pedagogicznej podsumowująca rok szkolny 2013/2014 (pokój nauczycielski).