Nowoczesne pracownie przedmiotowe

Duże, wygodne sale - w tym sala audytoryjna z projektorami i nagłośnieniem 7.1

Pracownie komputerowe

Nowoczesne pracownie komputerowe; Wi-Fi dla uczniów w całym budynku

Centrum multimedialne

Zawsze do dyspozycji uczniów ZSME - centrum multimedialne przy bibliotece szkolnej.

Kompleksowe wyposażenie

2 sale gimnastyczne, siłownia, samochody do nauki jazdy, strzelnica sportowa, świetne wyposażenie pracowni...

 

Dni wolne w BOE

Informujemy, że dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych w Bytomskim Ośrodku Edukacji zostały wyznaczone:

 • 13.10.2014 r. (poniedziałek)
 • 2.01.2015 r. (piątek)
 • 5.01.2015 r. (poniedziałek)
 • 5.06.2015 r. (piątek)

  Dni wolne w październiku

  Przypominamy, że na podstawie  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji  roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)  13 październik 2014r jest dniem wolnym od zajęć  dydaktyczno – wychowawczych.

  Na podstawie art. 74 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198) – dzień 14 października 2014r jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

   Otrzęsiny klas pierwszych

   Dziś mieliśmy okazję dobrze się bawić – odbyło się uroczyste przyjęcie uczniów klas pierwszych do grona uczniów naszej szkoły – zapraszamy do galerii poniżej.

   Serdeczne podziękowania dla klasy 4ts za organizację uroczystości!

    Nowy Samorząd Uczniowski ZSME

    Dzisiaj odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Oddano łącznie 229 głosów. Przewodniczącą została Nicola Szczuka uzyskując 49 głosów!

    Vice – przewodniczącymi zostali Karol Chachurski ( 41 głosów) i Jacek Lambarski ( 36 głosów). Sekretarzem samorządu został Mikołaj Byrski, który uzyskał 34 głosy.

    Gratulacje połączone z życzeniami owocnej pracy dla dobra całej społeczności szkolnej !

    Jutro o 10.30 spotkanie ” nowego” samorządu z opiekunem panem Grzegorzem Bazanem w sali 308.

     Egazminy zawodowe 2014/2015

     W roku szkolnym 2014/2015 do egzaminów zawodowych przystępują klasy;

     -egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie(nowy egzamin);

     3a, 3b, 3c, 2ts, 2t, 3t, 3ts, 3t.

     (M.18.) – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

      

     (M.12.) – Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.