Skip to content

ZSME Posts

Podręczniki

Zestawy podręczników dostępne są pod następującymi adresami: Podręczniki dla klas 1 2012/2013 Szkolny zestaw podręczników 2012/2013 Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnokształcących 2012/2013 Wykaz podręczników do przedmiotów zawodowych 2012/2013

    Mam zawód – mam pracę w regionie

    11 stycznia 2012 r. Miasto Bytom podpisało z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego jako Liderem Projektu umowę w sprawie realizacji projektu systemowego “Mam zawód – mam pracę w regionie” skierowanego do uczniów szkół zawodowych i techników, realizowanego w partnerstwie ze Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz 29 powiatami i miastami na prawach powiatu z województwa śląskiego

      Skip to content