Twoja decyzja!

W naszej szkole na pewno odkryjesz w sobie mechanika i kierowcę - mamy gwarancję pracy i pewność wysokich zarobków naszych uczniów!

Twoja wiedza!

Darmowe prawo jazdy - możesz nauczyć się jazdy na naszej Toyocie Yaris - ale masz także nieograniczony czas korzystania z symulatora jazdy.

Twoja super szkoła!

Posiadamy warszawę, syrenę oraz zbudowane przez uczniów samochodówki - Nestor (kopia Alfy Romeo Spider 1932) oraz dwa buggy (terenowe rurowce).

Twoja kariera!

W naszej szkole sam budujesz pojazdy - i sam z nich korzystasz! Bądź oryginalny!

Twoja super szkoła!

W naszej szkole przygotujemy Cię do egzaminów (mamy najwyższą zdawalność na Śląsku!). A wyszalejesz się na szkolnych imprezach...

 

Zajęcia praktyczne dotyczące młodocianych pracowników – umowa z Cechem

W okresie od soboty 24 października do niedzieli 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy.

Oznacza to, że od poniedziałku nasi uczniowie: mający podpisaną umowę z Cechem młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego będą korzystali z 2-tygodniowego zawieszenia w realizacji programu praktycznej nauki zawodu.

  Nauczanie zdalne w mechaniku/samochodówce od 26 X

  Uwaga – zmiany odnośnie praktyk i zajęć praktycznych w kolejnych postach!

   

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 X 2020 zmieniającym rozporządzenie w spr. czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w wyniku ogłoszenia całego terenu Polski jako strefy czerwonej informuję, że:

  – od 26 października br. wszystkie klasy przechodzą na kształcenie na odległość (zdalne) na dwa tygodnie od 26 X do 8 XI lub do czasu wyjścia Bytomia ze strefy czerwonej

  – obowiązuje nauczycieli i uczniów praca zdalna/na odległość z wykorzystaniem Office365/Teams zgodnie z planem lekcji w godzinach jak w planie lekcji

  – lekcja w nauczaniu zdalnym to 30 minut; wydłużeniu ulegają przerwy pomiędzy lekcjami, obowiązuje termin rozpoczęcia lekcji

  – zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się bez zmian: stacjonarnie. Zajęcia praktyczne to zajęcia widoczne na naszym planie lekcji (opublikowanym na stronie www, nie w aplikacji) bez numeru sali i nazwiska nauczycieli. Decyzję odnośnie formy zajęć ostatecznie podejmie dyrektor BOE/CKP. W przypadku zmian będziemy informować na bieżąco.

  – zajęcia u pracodawców i zajęcia prowadzone przez Cech Rzemiosł Różnych w Bytomiu: pozostają bez zmian – stacjonarne. Decyzję podejmie ostatecznie pracodawca lub Cech Rzemiosł Różnych. W przypadku pytań prosimy o kontakt z kierownikiem zajęć praktycznych w naszej szkole p. Aldoną Hanke (telefon/dziennik elektroniczny)

  – zajęcia rewalidacyjne prowadzone są także jako zdalne/na odległość

  – młodzież do 16 roku życia nie może przemieszczać się bez rodziców w godzinach 8-16.

   

  dr Ireneusz Szpara

  dyrektor ZSME w Bytomiu

   Zajęcia praktyczne w BOE/CKP

   Zajęcia na terenie BOE/CKP, które na naszym planie lekcji nie mają wyznaczonej sali – to zajęcia prowadzone bez zmian – stacjonarne.

   W przypadku niejasności – proszę o kontakt z wychowawcą lub nauczycielem prowadzącym lekcje.

   Zajęcia pana Hetmańczyka i pana Matei – widoczne na planie ZSME – prowadzone są w trybie hybrydowym

    

    Nauczanie hybrydowe w mechaniku/samochodówce od 19X

    Szanowni Rodzice i Uczniowie!

    W linku poniżej zasady pracy w mechaniku/samochodówce – nauczanie hybrydowe od 19 X:

    ZSME Nauczanie hybrydowe

    Musze zaznaczyć, że mamy do czynienia ze zmieniającą się sytuacją; zasady i terminarze są aktualne do czasu zmian np. znalezienia się Bytomia w strefie czerwonej (wtedy w całości szkoła przechodzi na zdalne nauczanie).

    Apeluję do Państwa i naszych uczniów: w tygodniach pracy zdalnej uczniowie pracują przed komputerem (a w ostateczności smartfonem) zgodnie z planem lekcji.

    Nauczyciele czekają na klasy przed swoimi komputerami zgodnie z planem lekcji!

     

    dyrektor ZSME Bytom

    dr Ireneusz Szpara

     Nauczanie hybrydowe w mechaniku/samochodówce

     Szanowni Rodzice i Uczniowie!

     Dziś po decyzji rządu o wprowadzeniu nauczania hybrydowego nie jestem w stanie Państwu odpowiedzieć, w jaki sposób w naszej szkole zrealizujemy taki model nauczania.

     16 X (piątek) lekcje prowadzimy bez zmian. Przed poniedziałkiem 19 X muszą pojawić się informacje o organizacji pracy uczniów.

     Nauczanie hybrydowe łączy w sobie spędzanie czasu przez uczniów w szkole z nauczaniem zdalnym (np. przez Internet). Oznacza to część lekcji spędzonych przez uczniów w szkole i część przed ekranem komputera w domu. Pozostaje sprawa organizacji klas i ustalenia harmonogramu zajęć w szkole i przed komputerem.

     Na bieżąco będę Państwa informował o decyzjach w tej sprawie – poprzez stronę www i szkolnego Facebooka.

     Ireneusz Szpara

     dyrektor ZSME w Bytomiu

      Zapisz się! Praca i wypłata!