Skip to content

grono pedagogiczne

Dyrektor szkoły: dr Ireneusz Szpara

Wicedyrektor szkoły: mgr Grabowska Katarzyna

Kierownik: mgr inż. Aldona Hanke

Zastępca kierownika: mgr Arkadiusz Krawczyk

 

Nauczyciele ZSME:

mgr Bazan Grzegorz                        historia / wiedza o społeczeństwie

mgr Domagała Brygida                  język angielski

mgr Dziąsko Zenon                          wychowanie fizyczne

mgr inż. Franczuk Bartosz            przedmioty zawodowe

lic. Giertyczka Katarzyna             język niemiecki

mgr inż. Hanke Aldona                 przedmioty zawodowe

mgr Heidenreich Krystian          wychowanie fizyczne

mgr inż. Hetmańczyk Tomasz   przedmioty zawodowe

mgr Jendryka Mirosława            język polski

mgr Kawka Aniela                          matematyka

mgr Krawczyk Arkadiusz            matematyka / użytkowanie komputer

mgr Łuczyńska Lidia                      biologia /  chemia

mgr Marzec Anna                            pedagog

mgr Mateja Rafał                              przedmioty zawodowe

Milewski Mieczysław                     nauka jazdy

mgr inż. Nowak Jerzy                    przedmioty zawodowe

lic. Otte Piotr                                     przedmioty zawodowe

mgr inż. Rubin Zygmunt              przedmioty zawodowe

mgr Smok Ewa                                  język angielski

mgr Smyła Mirosław                     wychowanie fizyczne

mgr inż. Susek Barbara                 przedmioty zawodowe

dr Szpara Ireneusz                          język polski

inż Sebastian Śnietka                     przedmioty zawodowe

mgr Beata Tumiłowicz-Dylong    j.angielski

mgr Agnieszka Wąż                       matematyka

mgr Wiśniewska Ewa                     bibliotekarz/wiedza o kulturze/podstawy przedsiębiorczości

mgr Wiśniewski Zbigniew            przedmioty zawodowe

mgr Wołczyk Andrzej                   nauka jazdy

mgr Zaczyk Marcin                        wychowanie fizyczne

 

Stanisław Haj                                  przedmioty zawodowe

mgr Barbara Fajer                          bezpieczeństwo i higiena pracy

mgr inż. Mirosław Habraszka       przedmioty zawodowe

mgr Marzena Jagoda                     j. polski

mgr Cecylia Kuś                               biblioteka

mgr inż. Andrzej Pilchowski         przedmioty zawodowe

mgr inż. Justyna Rostocka           fizyka

mgr Joana Sitek                              geografia

mgr Wojciech Słota                        religia

mgr inż. Witold Tchórzewski        przedmioty zawodowe

mgr inż. Grażyna Tomkowicz        informatyka

mgr Bożena Winszczyk                  podstawy przedsiębuiorczości

mgr inż. Patryk Wiśniowski          przedmioty zawodowe

Skip to content