Twoja decyzja!

W naszej szkole na pewno odkryjesz w sobie mechanika i kierowcę - mamy gwarancję pracy i pewność wysokich zarobków naszych uczniów!

Twoja wiedza!

Darmowe prawo jazdy - możesz nauczyć się jazdy na naszej Toyocie Yaris - ale masz także nieograniczony czas korzystania z symulatora jazdy.

Twoja super szkoła!

Posiadamy warszawę, syrenę oraz zbudowane przez uczniów samochodówki - Nestor (kopia Alfy Romeo Spider 1932) oraz dwa buggy (terenowe rurowce).

Twoja kariera!

W naszej szkole sam budujesz pojazdy - i sam z nich korzystasz! Bądź oryginalny!

Twoja super szkoła!

W naszej szkole przygotujemy Cię do egzaminów (mamy najwyższą zdawalność na Śląsku!). A wyszalejesz się na szkolnych imprezach...

 

Wirtualne porady pedagoga i psychologa

Codziennie w godz. 9-12 pedagog jest obecny na dyżurze poprzez dziennik elektroniczny.

Gdyby Państwo lub Państwa dzieci miały potrzebę rozmowy prosimy o wysłanie nr kontaktowego i pedagog – pani Anna Marzec – skontaktuje się telefonicznie.

Kontakt z psychologiem szkolnym jest możliwy przez dziennik elektroniczny.

Pedagog ZSME Anna Marzec

Psycholog  Ilona Paciuch

 

Informator dla maturzystów – jak efektywnie szukać pracy

 

Praca zdalna pedagoga szkolnego:

 1. Udostępnianie materiałów na stronę internetową szkoły- prezentacje, aktualności, linki.
 2. Kontakt za pośrednictwem Dziennika elektronicznego- aktualności dla rodziców/ opiekunów oraz uczniów dotyczące pomocy psychologiczno- pedagogicznej, doradztwa zawodowego, profilaktyki zdrowotnej, interwencji w sytuacjach trudnych.
 3. Kontakt indywidualny za pośrednictwem telefonu po wcześniejszym ustaleniu przez dziennik elektroniczny .
 4. Na bieżąco, w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją, wskazywanie rodzicom/ opiekunom/ uczniom instytucji, organizacji świadczących pomoc i wsparcie.
 5. Preorientacja zawodowa dla klas ostatnich, udostępnianie materiałów oraz linków do przydatnych stron
 6. Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego.
 7. Profilaktyka zdrowotna- przesyłanie informacji nt. radzenia sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia pandemią.
 8. Systematyczna współpraca z wychowawcami, nauczycielami w kwestiach wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.
 9. Zorganizowanie Zdalnych Dni Profilaktyki- materiały do edukacji, linki Quizy
 10. Realizacja programu Ars- zdalnie- materiały.
 11. Ankieta on-line dotycząca diagnozy do programu wychowawczo-profilaktycznego.
 12. Ankieta on-line dotycząca kształcenia zdalnego.
 13. Indywidualne porady, konsultacje, rozmowy z wykorzystaniem messenger
 14. Zapoznawanie z ofertą edukacyjną szkół średnich uczniów klasy VIII.
 15. Koordynowanie realizacji zaleceń  IPET
 16. Współpraca z instytucjami: sądem, policją, CIK, PUP.
 17. Współpraca z rodzicami ( e-dziennik)
  Zapisz się! Praca i wypłata!