Rocznica 4 czerwca 1989

Pamiętamy!
Bytom pozdrawia Gdańsk.
Dla młodzieży lekcja najnowszej historii…
bana 38
    Zapisz się! Praca i wypłata!