Skip to content

Szkoła Dla Rodziców PPP

Serdecznie zapraszamy rodziców na najbliższe, ostatnie już w tym roku szkolnym, spotkanie „Szkoły Dla Rodziców”. Odbędzie się ono 23 czerwca 2021 (środa) o godzinie 16.00 na platformie Microsoft Teams.


Temat spotkania to: „Nastolatek i dojrzewanie – co warto wiedzieć, aby go lepiej wspierać?”
Spotkanie poprowadzą psycholodzy Poradni Agata Susek-Kaczyńska i Agnieszka Petka.


W ramach spotkania proponujemy wykład tematyczny dotyczący funkcjonowania emocjonalno-społecznego adolescenta. Jest to niezwykle istotne zwłaszcza w dobie ograniczeń związanych pandemią i ich skutków. Po powrocie do szkół część uczniów doświadcza trudności adaptacyjnych i wymaga wsparcia osób dorosłych i nauczycieli. Specjaliści Poradni pomogą Rodzicom zrozumieć mechanizmy funkcjonowania dziecka.


Spotkanie będzie także okazją do dyskusji, zadania pytań, a po spotkaniu każdy zainteresowany uczestnik będzie miał możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi. Udział w spotkaniu „Szkoły dla Rodziców” jest bezpłatny, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenie.


Link do spotkania będzie dostępny na naszej stronie internetowej www.ppp.bytom.pl (w zakładce aktualności), facebooku poradnianym oraz poniżej:


<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWM5YTc0ZWMtNWY3MS00ZDA1LWJjNjUtNWY1YTY3NzZmMjJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272cd0f4b-f830-42c2-8fcf-389059977eb2%22%2c%22Oid%22%3a%22f2b993b0-1e2a-4890-bd06-0d6f8e8888ee%22%7d>

Wojciech Żywczok – dyrektor

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna41-902 Bytom, plac Klasztorny 2tel. 32 2817413, 32 2819405/06
www.ppp.bytom.pl
porady@ppp.bytom.pl

    Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

    Skip to content