Skip to content

Zapraszamy na zawody strzeleckie!

ScreenHunter

REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH„ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO”


Cel zawodów:

wyłonienie najlepszych zawodników ze szkoły w strzelectwie sportowym, popularyzacja strzelectwa sportowego, integracja młodzieży szkolnej;

Organizator:

Klub Strzelecki LOK „GWAREK Szkolne Koło Strzeleckie „Magnum”

Termin:

23 czerwiec 2021 (środa) 16.00

Konkurencja:

karabin pneumatyczny, tarcza sportowa, odległość 10 m.

Klasyfikacja: indywidualna ,

Uczestnictwo: uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno -Elektronicznych w Bytomiu.

Broń i amunicja: broń i śrut zabezpiecza wyłącznie organizator.


Warunki strzelania: karabin pneumatyczny: przyrządy celownicze zamknięte, postawa strzelecka stojąc odległość 10 m.,ilość strzałów: 13 w tym 10 ocenianych; ze wszystkich śladów na tarczy sumowane są punkty 10 najlepszychczas strzelania – 10min, w przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów o miejscu w klasyfikacji decyduje ilość „10”, „9” itd.Klasyfikacja końcowa: o miejscu w klasyfikacji końcowej decyduje suma punktów

Bezpieczeństwo:

zawodnicy zostaną przed zawodami zapoznani z przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi na strzelnicy sportowej, zawodnicy muszą się bezwzględnie podporządkować kierownikowi strzelania.

Nagrody:

Indywidualne: za zajęcie I –III miejsca dyplomy i medale.

Postanowienia końcowe: zgłoszenia do zawodów należy dokonać do 21.06.2021 r. do 12.00 zgłoszenia do zawodów przyjmuje sekretariat szkolny lub można przesyłać na e – mail: nimoka@onet.eu lub nr 501-800-146 (imię, nazwisko, klasa) uczestników i opiekunów obowiązują przepisy niniejszego regulaminu , postanowienia organizatora , a także sędziów konkurencji,na zawody zawodnicy zabierają legitymację szkolną do wglądu dla sędziego,w przypadku naruszenia powyższych postanowień, organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika.wszystkie protesty zostaną rozpatrzone podczas trwania zawodów.

Sędzia zawodów:

Monika Waligóra-Wylężek Stanisław Ujma

    Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

    Skip to content