Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu

Okres pandemii i związana z nią edukacja zdalna powoduje znaczne ograniczenia w kontakcie. Obserwujemy, że wielu uczniów wymaga wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.  Przypominamy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu jest czynna codziennie w godzinach 8.00-18.00.

Zapraszamy dzieci, młodzież i ich rodziców do korzystania z bezpośredniego poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

Młodzieży i rodzicom polecamy także ofertę anonimowego poradnictwa internetowego: www.ppp.bytom.pl (zakładka PORADNICTWO INTERNETOWE).

Nauczycielom, wychowawcom klas i pedagogom szkolnym proponujemy indywidualne konsultacje (w formie bezpośredniej lub zdalnej).

Zachęcamy także do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi zamieszczanymi na naszej stronie internetowej.

W załączniku przekazujemy informacje o dostępnych miejscach udzielania wsparcia psychologicznego w sytuacjach trudnych.

Szczegóły można ustalić telefonicznie: 32 2819405, 322819406 lub bezpośrednio w siedzibie Poradni plac Klasztorny 2.

Prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom.

Z poważaniem

Wojciech Żywczok – dyrektor

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu

 

ZAŁĄCZNIK

    Zapisz się! Świetna szkoła!