Przejście ze szkoły na warsztaty BOE/CKP

W związku z sytuacją epidemiczną nie wolno skracać drogi ze szkoły na warsztaty BOE/CKP przez klatkę schodową Urzędu Miejskiego przy ul. Smolenia 35. To samo dotyczy powrotu z warsztatów do szkoły.
 
Wejście do budynku jest możliwe tylko dla klientów UM załatwiających sprawy urzędowe i wiąże się z koniecznością zakrywania ust i nosa, pomiaru temperatury oraz dezynfekcji rąk.
 
Obowiązuje droga na zewnątrz budynków np. ulicą Żołnierza Polskiego do ul. Żeromskiego.
    Zapisz się! Praca i wypłata!