UWAGA! nauczanie zdalne – powrót do planu lekcji w mechaniku/samochodówce

Powracamy do pełnego planu lekcji: nauczyciele zgodnie z planem lekcji każdej klasy prowadzą lekcje i konsultacje.

Głównym narzędziem komunikacji jest dziennik elektroniczny – poprzez wiadomość w dzienniku nauczyciel może określić narzędzia służące pracy zdalnej zgodne ze specyfiką jego przedmiotu.

Zadaniem ucznia jest uczestniczenie w e-learningowych lekcjach/konsultacjach oraz praca własna. Należy sprawdzać wiadomości w dzienniku i stosować się do trybów pracy określonych przez nauczycieli.

Uwaga – praca zdalna nie polega na stałym siedzeniu przed komputerem! Internet jest tu narzędziem do komunikacji i wymiany materiałów,  uczeń nie może siedzieć przed monitorem od początku do końca lekcji każdego dnia. Wykorzystujemy również materiały tradycyjne.

Na bieżąco będziemy informować o zasadach i formach pracy – prosimy o cierpliwość, wszyscy jesteśmy w niecodziennej sytuacji. Chcemy wypracować takie sposoby, które pozwolą na zdobywanie wiedzy i umiejętności przez naszych uczniów oraz własny rozwój wewnętrzny.

    Zapisz się! Praca i wypłata!