Nauczanie zdalne – gdzie znaleźć materiały

W związku ze zgłaszanymi trudnościami komunikacyjnymi przyjmujemy w naszej szkole zasadę wysyłania materiałów dydaktycznych i informacji z każdego przedmiotu:

– przez dziennik elektroniczny jako wiadomości do rodziców i do uczniów (sprawdzamy „Wiadomości” na stronie dziennika elektronicznego)

– przez dziennik elektroniczny jako zadanie domowe

– do osoby odpowiedzialnej w każdej klasie za publikowanie materiałów i informacji na Facebooku klasy

 

Zadania ucznia:

– należy sprawdzać wiadomości w dzienniku elektronicznym

– należy sprawdzać zadania domowe w dzienniku elektronicznym

– należy śledzić posty na klasowym Facebooku

– pracować zgodnie z otrzymywanymi materiałami, kontaktując się z nauczycielem w ustalony  z nauczycielem sposób

– zdobywać wiedzę i oceny

    Zapisz się! Praca i wypłata!