Category Archives: Bez kategorii

Covid

W związku z przypadkami zachorowań i kwarantanny w naszej szkole zgodnie z regulaminem wewnętrznym zalecam korzystanie z maseczek w przestrzeni wspólnej tj. na korytarzach i w otoczeniu budynku szkoły.

To ważne – należy zachowywać się odpowiedzialnie – odpowiadamy za zdrowie swoje i innych. Dystans-dezynfekcja-maseczka!

 

Ireneusz Szpara

dyrektor ZSME w Bytomiu

Mistrzowstwa mcechanika/samochodówki w szachach

ScreenHunter 286

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO – 1 X 2020

PROSIMY O ZGŁASZANIE W PONIEDZIAŁEK 28 IX KANDYDATÓW GOTOWYCH DO STARTU W WYBORACH DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE PAN G. BAZAN W SALI 308.
WYBORY ODBĘDĄ SIĘ PIERWSZEGO PAŹDZIERNIKA 2020.

Zebrania z rodzicami w mechaniku/samochodówce

Zapraszamy na zebrania z rodzicami! Ze względu na COVID19 zebrania są w różne dni, aby uniknąć dużej ilości osób w szkole.

ScreenHunter 197

Przejście ze szkoły na warsztaty BOE/CKP

W związku z sytuacją epidemiczną nie wolno skracać drogi ze szkoły na warsztaty BOE/CKP przez klatkę schodową Urzędu Miejskiego przy ul. Smolenia 35. To samo dotyczy powrotu z warsztatów do szkoły.
 
Wejście do budynku jest możliwe tylko dla klientów UM załatwiających sprawy urzędowe i wiąże się z koniecznością zakrywania ust i nosa, pomiaru temperatury oraz dezynfekcji rąk.
 
Obowiązuje droga na zewnątrz budynków np. ulicą Żołnierza Polskiego do ul. Żeromskiego.
Zapisz się! Praca i wypłata!