Skip to content

Bytomskie Spotkania Europejskie

w dniu 28.10 uczestniczyliśmy (grupa młodzieży klas maturalnych wraz z panem Bazanem ) w kolejnej edycji Bytomskich Spotkań Europejskich. Wysłuchaliśmy referatów: Magdaleny Walter i Magdaleny Bosek. Panie wprowadziły słuchaczy w tematykę funkcjonowania unijnych instytucji oraz próbowały wyjaśnić skomplikowaną tematykę opuszczenia UE przez Zjednoczone Królestwo. Obecna na spotkaniu młodzież mogła usystematyzować wiedzę o UE ze szczególnym kwestii prawnych zawartych traktatach europejskich.

    Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

    Skip to content