Skip to content

Akademie z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W dniu 12 października 2012 r. (w piątek) odbędzie się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wszystkich uczniów obowiązują w tym dniu stroje odświętne.
Na akademię o godz. 10:40 (na lekcji 4) idą klasy drugie i czwarte Technikum.
Na akademię o godz. 11:45 (na lekcji 5) idą klasy pierwsze i trzecie Technikum oraz wszystkie klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Młodzież bierze udział w akademii pod opieką nauczycieli uczących w klasach zgodnie z planem lekcji i przydziałem zastępstw doraźnych. Po akademiach uczniowie będą zwolnieni do domu.

    Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

    Skip to content