Nowoczesne pracownie przedmiotowe

Duże, wygodne, nowocześnie wyposażone sale przedmiotowe - w tym sala audytoryjna z projektorami i nagłośnieniem 7.1 (kino szkolne)

Pracownie komputerowe

Nowoczesne pracownie komputerowe; Wi-Fi dla uczniów w całym budynku; korzystamy z dziennika elektronicznego.

Siłownia

Dobrze wyposażona siłownia i duże sale gimnastyczne w budynku szkoły - jesteśmy najbardziej usportowioną szkołą w Bytomiu!

Strzelnice szkolne

Uczniowie korzystają z dwóch strzelnic szkolnych na terenie budynku: sportowej i pneumatycznej; tego nie ma nikt!

Ciekawe i nowoczesne lekcje

Mamy świetnie wyposażone sale i nauczycieli korzystających z nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

 

Oferty pracy dla absolwentów ZSME

Aktualnie poszukujemy osób do pracy za granicą na stanowiska: Elektryk, Operator/Programista maszyn CNC, Mechanik, Mechanik samochodów ciężarowych, Elektromechanik, Mechatronik.

Mam nadzieję, że oferty spotkają one z zainteresowaniem Państwa Uczniów.

W razie jakichkolwiek pytań służę pomocą.

Sylwia Lupa

  EGZAMIN MATURALNY – wyniki egzaminu maturalnego 2015

  Wyniki egzaminu i świadectwa dojrzałości będą do odbioru w macierzystych szkołach zdających w dniu 30 czerwca 2015 roku.

  Zdający, którzy zostali indywidualnie skierowani przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną na egzamin maturalny do innej szkoły, zgłaszają się po odbiór świadectwa dojrzałości (lub aneksu do świadectwa) do szkoły, w której przystąpili do egzaminu.

  Także 30 czerwca o godz. 10.00 uruchomiony zostanie na stronie www.oke.jaworzno.pl Serwis dla maturzystów umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane przez dyrektorów szkół zdającym w lutym bieżącego roku. Dyrektorzy szkół posiadają dostęp do danych logowania i mogą je Państwu przekazać ponownie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

  Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego – dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

   Termin ogłoszenia wyników sesja maj-lipiec 2015 nowy egzamin zawodowy

   Na podstawie §139 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DZ.U. Nr 83, poz.562, z późn. zm.) ogłaszam termin przekazania wyników egzaminu zawodowego po sesji maj-lipiec 2015 r. na dzień 28 sierpnia 2015 r.

   Dyrektor
   Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
   w Jaworznie

    Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015

    Dziś odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego – zapraszamy do galerii poniżej.

    Serdeczne życzenia miłych wakacji od wszystkich pracowników dla uczniów – zapraszamy od 1 września do szkoły, po odpoczynku, z nowymi siłami i optymizmem ^_^ a będzie się działo jeszcze więcej, niż w tym roku.

    Do zobaczenia!

     Zakończenie roku szkolnego – przypomnienie

     WYKAZ SAL

     W piątek, 26 czerwca zapraszamy do szkoły:

     godzina 9.00, aula/górna sala gimnastyczna: zakończenie dla Technikum nr 3; uczestniczą wszyscy uczniowie technikum; po uroczystości spotkanie z wychowawcami w salach.

     godzina 10.00, aula/górna sala gimnastyczna: zakończenie dla ZSZ nr 3, uczestniczą wszyscy uczniowie klas zawodowych; po uroczystości spotkanie z wychowawcami w salach.